eye_blue

Vores arbejde er forankret i metode og værdier

 Synlige mål er vigtige for dit barn

Børn lærer mere, hvis de ved, hvad de skal lære. Derfor sætter vi altid mål for eleven, og disse gennemgås og synliggøres, inden undervisningen begynder. Så har eleven mulighed for at se både mål og meningen med det, de skal lave i forløbet. Vi har altid fokus på målet.

 Børn lærer på forskellige måder

Alle børn har forskellige forudsætninger og lærer på forskellige måder. Derfor har det betydning for, hvordan undervisningen tilrettelægges, så den tilgodeser den enkelte. Det kan være i forhold til lærerens valg af opgavetype, respons og vejledning, samt hvordan tingene forklares.

 Anerkendelse og ros

Det er vigtigt for elevens motivation, at de føler sig trygge hos os. Vi møder dem derfor med en anderkendende tilgang.

 Motivation & indlæring

For nogle elever kan kravene til dem føles uoverskuelige. Hos os skal målene være opnåelige for eleven. Der skal være en progression i målene, således at eleven oplever et fagligt løft. Hvis eleven skal have det optimale udbytte ud af undervisningen, skal de engageres i selve indlæringen. Det er således helt afgørende, at underviseren formår at skabe et givende forhold mellem eleven og læreren for at optimere selve indlæringsprocessen.

 Forventninger i skolen

Da vi har mange års erfaring i folkeskolen, ved vi, hvad der forventes af barnet, og kan derfor hjælpe med at følge de mål, barnet møder i sin daglige skolegang. For os er det vigtigt, at barnet oplever en sammenhæng mellem den ekstra hjælp, vi kan tilbyde, og det barnet vil møde i den daglige skolegang.

 Opfølgning med elev og forældre

Vi skal sikre, at alle elever – både de som har vanskeligt ved at lære og de, der har nemt ved det – lærer mere. Det kræver, at elevernes faglige fremskridt og indsats bliver fulgt tæt ved opfølgningssamtaler mellem underviser og elev/forældre med fokus på barnets faglige og personlige fremskridt. Sparring med jer som forældre er vigtig for, at jeres barn når sine mål.

Gå til forsiden 

 Følg os på Facebook