Handwriting_header_undervisning

Giv dit barn et fagligt løft med undervisning af uddannede lærer

 Forløbet for undervisning

Undervisningsforløbet er til den elev, der har brug for hjælp til at styrke de faglige kompetencer og dermed nå en mere tilfredsstillende skolegang.

Vores undervisning udføres udelukkende af uddannede lærere med mange års erfaring inden for det pædagogiske og faglige felt. Undervisningen foregår alene eller i grupper på 2-3 elever. Vi har flere lærere, som vi bruger afhængigt af opgaven.

Efter et indledende møde med forældre og elev udarbejder vi et undervisningsforløb, som opfylder de krav, der stilles fra skolen.

Vi udvælger den underviser, der passer bedst til den specifikke opgave og vi evaluerer løbende for en vurdering af, om målene nås. I undervisningsforløbet opstiller vi undervejs nye mål for eleven.

Læs om vores undervisere 

 Priser

Prisen for en lektion for en elev er 550 kr. pr. time.
Prisen for en lektion for 2-3 elever er 329 kr. pr time.
Undervisningsforløb kr. 1200. (fast opstartsbeløb)

Alle priser er eksklusiv moms. 

Som led i undervisningen indsamler vi informationer og udarbejder på denne baggrund et undervisningsforløb for eleven. Det omfatter f.eks. indsamling af tests og information fra skolen, udvikling af undervisningsforløb med progression, gennemgang af plan med forældre/elev samt undervisningsmateriale.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Så tager vi gerne en indledende snak om, hvordan vi bedst muligt hjælper dit barn videre og hvilken form for undervisning, dit barn har brug for.

Vi tilbyder også lektiehjælp med kompetente studerende, og har en række kurser, der måske er være vejen frem for dit barn.

Undervisningen finder sted hos Undervisningnu, men efter aftale kan vi også undervise andre steder.

Kontakt os for mere info 

 Vores metode og værdier

Vi har en struktureret tilgang med fokus på tydelige mål, arbejdsmetoder og opfølgning, og vi arbejder ud fra en række værdier, vi ved virker:

  • Synlige mål er vigtige for både elev og forældre
  • Alle elever har forskellige forudsætninger og lærer på forskellige måder
  • Eleven skal engageres i selve indlæringen
  • Ros og anerkendelse er vigtigt for elevens motivation og tryghed  
  • Forventninger i skolen er altid målet for vores undervisning og hjælp
  • Opfølgning og sparring med forældre er afgørende for barnets udvikling

 Følg os på Facebook